Dopravní nehoda v MHD. Víte jak řešit odškodnění?

12.10.2021

Městská hromadná doprava patří ke standardním způsobům dopravy mnoha lidí. Obzvláště ve velkých městech je využití MHD často pohodlnější než popojíždění automobilem v kolonách. Nicméně i v městském autobusu, tramvaji nebo trolejbusu se velmi snadno můžete stát obětí dopravní nehody. 

Jak v takovém případě postupovat?

V případě dopravní nehody v MHD vzniká nárok na finanční odškodnění všem cestujícím, kteří utrpěli jakékoli zranění nebo škodu. Na rozdíl od dopravní nehody dvou osobních automobilů však nemusí nikoho z poškozených zajímat, zda dopravní nehodu zavinil řidič autobusu, nebo jiný účastník silničního provozu.

Odškodnění jim totiž bude vyplaceno ze strany samotné dopravní společnosti, která má za tímto účelem uzavřeno pojištění odpovědnosti provozovatele vozidla. Je to tak stanoveno z důvodu, aby bylo možné odškodnit všechny poškozené, což by z pojistky konkrétního viníka mohlo být velmi náročné.

Výše odškodnění a přehled nároků po nehodě

Výše odškodnění se i při dopravní nehodě v MHD odvíjí od vážnosti zranění a následných důsledků tohoto poranění. Je možné do něj mimo jiné započítat také náhradu nákladů za cesty na ošetření, případně ošetřovné.

Smrtelná nehoda v MHD

V případě, kdy dojde při nehodě v MHD ke smrtelnému zranění, mají nárok na finanční odškodnění blízcí pozůstalí, kteří ztrátou blízkého člověka utrpěli újmu. Odčinění duševních útrap se nahrazuje v penězích, i když samozřejmě žádná částka není dost vysoká, aby mohla reálně nahradit ztrátu blízké osoby.

Odškodnění za duševní útrapy pro přímé příbuzné může dosáhnout částky až okolo milionu korun. Mezi další důležitý nárok v rámci odškodnění při usmrcení patří pozůstalostní renta, kterou v praxi získávají pozůstalé děti a manžel nebo manželka. Osiřelé dítě má navíc nárok na výživné po celou dobu studia (maximálně do 26 let).

Jak postupovat při dopravní nehodě v MHD

Po zdokumentování nehody policií a po ošetření úrazu se s lékařskou zprávou a případně dalšími dokumenty můžete obrátit na dopravní podnik s žádostí o odškodnění.

A pozor, i když máte po nehodě pocit, že jste vyvázli bez jakékoli újmy, měli byste vyčkat na příjezd policie a nechat si potvrdit, že jste se stali účastníky dopravní nehody. Je totiž možné, že jste utrpěli skryté poranění, které se může projevit klidně až za několik dní.

Nemusí se vždy jednat o vážné zranění, jako je otřes mozku či tržné rány, ale následně se může dostavit třeba nespavost, psychické problémy nebo jen drobné bolesti hlavy či krční páteře. V takovém případě vám příslušná dokumentace poslouží k podložení nároků.

Zranění v MHD bez dopravní nehody

Ke zranění v MHD může dojít i bez dopravní nehody. Jedná se o situace, kdy řidič například prudce zabrzdí a cestující upadne a poraní se. Tyto případy se opět odškodňují z pojištění odpovědnosti dopravní společnosti. Poranění je však nutné doložit potvrzením, že se úraz stal v konkrétním spoji MHD, v daný den a hodinu.

Z tohoto důvodu je potřeba sepsat s řidičem záznam o tom, jak k úrazu došlo, a uvést vše do lékařské zprávy. Vhodné je také požádat ostatní spolucestující, aby vám úraz při jízdě v MHD dosvědčili. Nezapomeňte si na ně za tímto účelem vzít kontakt.

Pokud vás však v důsledku razantního zastavení vozidla zraní například zavazadlo spolucestujícího, je potřeba zavolat na místo policii, která musí určit viníka, po němž budete odškodnění požadovat. V těchto případech je ale více než nutné zvážit míru poranění, protože celý proces může být poměrně komplikovaný a výše uvedené řešení se vyplatí jen u vážnějších úrazů.

Autory článku jsou Mgr. Beáta Voslářová, Mgr. Lenka Šimková, JUDr. Jakub Tázler, EUCS 9. března 2021