Právní služby

Právní služby poskytujeme ve spolupráci s přední českou právní společností European Compensation Services s.r.o. (dále jen EUCS).

V rámci našich právní služeb se specializujeme především na uplatnění a vymáhání veškerých oprávněných nároků vzniklých na základě pojistné události a vymáhání oprávněných nároků poškozených při dopravních nehodách a pracovních úrazech.

Spolupracujeme s více než 30 advokáty - specialisty na různá odvětví práva, soudními lékaři, znalci a pojistnými likvidátory. Všechny tyto odborníky máte na své straně.

Proč je dobré nechat se zastoupit?

Pojistná událost je jako procházka minovým polem. Na každém kroku na vás číhá překážka, která může nenávratně poškodit šance na spravedlivé odškodnění. 

Neúplná lékařská zpráva

Pokud zašlete pojišťovně špatně vyplněnou, nebo neúplnou lékařskou zprávu, automaticky může dojít k zamítnutí vašeho nároku.

Dokážete si sami zkontrolovat zprávu lékaře a zhodnotit ji vůči pojistným podmínkám?

Špatně vyčíslený nárok

Dokážete určit, zda váš úraz odpovídá 7 nebo 11 % poškození těla? Je hodnota vašeho vozidla skutečně jen 120 000 Kč?

A věříte v tom pojišťovně? Nenechte se napálit.

Chybně provedená oprava

Pokud necháte automobil, domácnost či nemovitost opravit bez předchozího souhlasu pojišťovny, vystavujete se riziku krácení pojistného plnění.

Víte, jak takový souhlas musí vypadat a zda se náhodou neřítíte do neštěstí?

Veškeré právní služby poskytujeme v rámci Osobní finanční asistence